Geschiedenis Hongarije

Geschiedenis van Hongarije in vogelvlucht.

Hongarije en haar geschiedenis in vogelvlucht.

Hongarije, gelegen in het midden van Europa, is altijd al bijzonder geweest. Dit land is het land van de Magyaren. Dit nomadenvolk trok aan het eind van de 9e eeuw, onder leiding van prins Árpád, vanuit het verre Oeral Hongarije binnen. Al plunderend trokken ze de grote laagvlakte op. En zo langzamerhand is de staat Hongarije ontstaan.

De daarop volgende eeuwen kenmerken zich door diverse oorlogen, tijden van vrede en welvaart. In de middeleeuwen komen de Turken richting Hongarije, ook zij hadden gehoord van dit mooie land tussen de rivieren. Vele bloedige veldslagen volgen en de Hongaren worden verslagen door de Turken.

In de 16e eeuw komen de Habsburgers naar Hongarije. Ferdinand van Oostenrijk wordt in Praag tot koning van Bohemen gekroond. Transsylvanië wordt geregeerd door koning Janos. Hij wordt gesteund door de Turken. En zo is er een grote verdeeldheid in het Hongarije van de 16e eeuw. Het noorden en westen vallen onder de regering van Koning Ferdinand, Boeda valt onder het regime van de Turken en Transsylvanië behoort tot koning Janos.

kaart hongarije geschiedenis

In de eeuwen daarna zijn de Habsburgers de heersers van het grootste gedeelte van Hongarije. Maar Transsylvanië lonkt. In 1685 bezet het keizerlijk leger Transsylvanië en in 1686 wordt Boeda bevrijdt van de Turken. En zo worden de Turken langzaamaan verdreven uit Hongarije.

In de 18e eeuw voert de regering van Maria-Theresa en Jozef II diverse hervormingen door en komt er een intense samenwerking met het Weense hof en de Hongaarse adel.

De 19e eeuw kenmerkt zich wederom door diverse opstanden en oorlogen.
De Hongaarse bevolking wil een zelfstandige staat zijn zonder allerlei inmengingen van andere volkeren.
Kossuth Lajos is een belangrijke man in de hervormingen, hij voert de strijd aan tegen de Habsburgers, hij richt het liberale dagblad de "Gazette van Pest" op en hij laat in 1849 het Huis van Habsburg afzetten! Het Hongaarse leger herovert Pest en Boeda. Dit valt niet zo goed bij de keizer en deze roept dan ook de hulp in van Tsaar Nicolas. Het Hongaarse leger geeft zich over en de graaf Batthany en 13 generaals worden ter dood veroordeeld en Hongarije wordt onder Weens gezag gezet.

Het is zaak voor de keizer om Hongarije in het gareel te houden.Zo wordt er besloten dat Hongarije, Kroatië en Transsylvanië een onafhankelijke natie vormen en een eigen regering krijgen. Ze erkennen de keizer van Oostenrijk als koning van hun natie. Er komt een nationaliteitenwet: gelijke burgerrechten, en de erkenning van bepaalde culturele en religieuze rechten.

In de eerste wereldoorlog staat Oostenrijk-Hongarije aan Duitse kant. Hongarije verliest meer dan 1 miljoen mensen en dat doet pijn. Doordat Hongarije aan Duitse kant staat in de 1e wereldoorlog, wordt het door de geallieerden opgelegde "Verdrag van Trianon" in 1920 uitgevoerd. Dit verdrag berooft Hongarije van twee derde van haar historische grondgebieden en de helft van de bevolking. Het Hongaarse volk is zwaar verbitterd en Hitler en Mussollini maken later zwaar misbruik van deze situatie door een aantal anti-semitische wetten in te voeren, bv hoger onderwijs is niet toegankelijk voor Joden.
In de tweede wereld oorlog ligt Hongarije er midden in, aan de ene kant de Duitsers, aan de andere kant de Russen en dan ook nog de geallieerden op komst. De Pijlkruisers komen aan de macht( Hongaarse Nazi's) en vervolgingen en deportatie's van Joden volgen. Ruim 700.000 joden worden gedeporteerd naar Auswitz en Birkenau.

In 1946 wordt de Hongaarse Republiek uitgeroepen en Zoltan Tildy wordt president. Het nieuwe betaalmiddel wordt de Forint. De rust is van korte duur, in de periode 1946-1956 breekt de koude oorlog uit en het rode leger is zeer nadrukkelijk aanwezig in Hongarije.

In 1956 breekt er een opstand uit tegen het communistische regime, de beruchte/beroemde Oktober opstand. Tijdens deze grootschalige volksoproer worden er onder meer vrije verkiezingen, terugtrekking van de Russische troepen en persvrijheid geëist. Imre Nagy is de grote man achter de opstand, hij kondigt aan dat hij een 'nationaal onafhankelijk socialisme' gaat doorvoeren.
De volksopstand breidt zich uit over het hele land en de staatspolitie opent het vuur op de opstandelingen. Janos Kàdar wordt tot leider van de communistische partij benoemd. Op 4 november trekken Russische tanks de hoofdstad binnen en de opstand wordt neergeslagen. Imre Nagy wordt door de Sovjets gearresteerd en ter dood veroordeeld.
In de periode 1963-1988 is het relatief rustig in Hongarije. Janos Kádár is minister-president en leider van de communistische partij. Hij voert economische en agrarische hervormingen in, hij probeert meningsverschillen met de Sovjet-Unie te vermijden en tegelijkertijd een goede relatie met het westen te onderhouden.
In de jaren tachtig krijgt het land te kampen met economische achteruitgang. Het land wordt op de been gehouden door kredieten van het westen en gaat gebukt onder grote schulden. In 1987 breekt er een economische crisis uit en János Kádár wordt in mei 1988 uit de communistische partij gezet.

11 november 1989 valt de Berlijnse muur en dit kondigt het uiteenvallen van het Oostblok aan. Er wordt een akkoord ondertekend waarin staat dat de Sovjet troepen voor 30 juni 1991 Hongarije moeten hebben verlaten. De eerste vrije verkiezingen worden gehouden en Hongarije wordt in 1993 geassocieerd lid van Europa. In 1999 wordt Hongarije officieel lid van de NAVO en in mei 2005 is Hongarije toegetreden tot de Europese Unie.

De munt eenheid is nog steeds de Forint.

Hongarije is in rustig vaarwater gekomen en is een democatische republiek. Het land doet erg haar best om vooruit te komen in de Europese Unie. Vele buitenlandse bedrijven hebben tegenwoordig een vestiging in Hongarije. Voor de bevolking is de vooruitgang niet altijd gemakkelijk. Vele stappen worden overgeslagen en vooral de ouderen hebben moeite met alle nieuwe veranderingen.
Toch weet het land haar cultuur te behouden. Traditie staat nog hoog in het vaandel en ook bij de jonge mensen leeft dit nog steeds.